Site icon Blogluat.com

Tải miễn phí MẪU ĐƠN đề nghị ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ

BY NHUNGNGUYENSEEKED

Tính tới nay, pháp luật không có quy định cụ thể về MẪU ĐƠN đề nghị ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ.

MẪU ĐƠN trong bài viết dưới đây do chúng tôi sưu tầm với nội dung dễ hiểu, ngắn gọn.

Tải miễn phí MẪU ĐƠN đề nghị ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ: MẪU ĐƠN

Nhằm giúp bạn đọc nắm rõ hơn về những trường hợp SỔ ĐỎ cần ĐÍNH CHÍNH, bài viết trích dẫn thêm khoản 1, Điều 106, Luật Đất đai 2013.

Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền cấp SỔ ĐỎ có trách nhiệm ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

  1. Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
  2. Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

 

Exit mobile version