CategoriesSự Kiện Xã Hội

Cá nhân kêu gọi từ thiện trăm tỷ: Kiểm soát thế nào?

Có vẻ như những câu chuyện xung quanh việc kêu gọi từ thiện trên danh nghĩa cá nhân của nghệ sĩ, hay những người có tiếng nói trong cộng đồng, sẽ không thực sự có hồi kết. Những hoàn cảnh đáng thương, cần giúp đỡ trong xã hội sẽ luôn nảy sinh. Và mong muốn san sẻ khó khăn của một bộ phận người dân, những người không đủ thời gian hoặc điều kiện để trực tiếp tiếp xúc với đối tượng cần giúp đỡ, sẽ luôn tồn tại. Continue reading

Tính năng chống sao chép đang bật. Vui lòng liên hệ người viết nếu có nhu cầu trích dẫn nội dung bài viết. Cảm ơn bạn.