CategoriesFIDICHợp Đồng Xây Dựng

Hợp Đồng Xây dựng FIDIC: Các Trường Hợp Nhà Thầu Được Gia Hạn Thời Gian Hoàn Thành Công Trình

Một trong các nghĩa vụ cơ bản của nhà thầu trong hợp đồng xây dựng nói chung, hay mẫu hợp đồng FIDIC nói riêng, là việc hoàn thành công trình đúng tiến độ đã cam kết. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, thời hạn đó có thể không đạt được. Nếu như sự chậm trễ phát sinh do lỗi của nhà thầu, phạt vi phạm có thể được áp dụng. Vậy, theo mẫu hợp đồng xây dựng FIDIC, liệu trong trường hợp nào thì nhà thầu sẽ bị phạt vi phạm, và ngược lại, trong trường hợp nào thì nhà thầu sẽ được gia hạn thời gian (extension of time – EOT) hoàn thành công trình? Continue reading

CategoriesHợp Đồng Xây DựngPháp Luật

Phạt vi phạm hợp đồng xây dựng: 8%, 12% hay không giới hạn?

Có một câu hỏi thường hay được đặt ra trong quá trình soạn thảo và đàm phán hợp đồng xây dựng. Đó là giá trị giới hạn của các khoản phạt vi phạm theo hợp đồng, mà đa phần là được áp dụng cho các hành vi vi phạm từ phía nhà thầu, ví dụ như chậm trễ tiến độ đã cam kết, không chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động trên công trường. Nhìn chung các cuộc thảo luận về vấn đề này thường xoay quanh hai con số 8% và 12%. Vậy, những con số này đến từ đâu, và liệu khi xét từ góc độ quy định pháp luật Việt Nam, giá trị nào là phù hợp? Continue reading

Tính năng chống sao chép đang bật. Vui lòng liên hệ người viết nếu có nhu cầu trích dẫn nội dung bài viết. Cảm ơn bạn.