CategoriesPháp Luật

Phá sản cá nhân theo pháp luật Hoa Kỳ (Phần 3): Chương 7

Một vụ việc phá sản cá nhân theo Chương 7 sẽ không bao gồm kế hoạch trả nợ. Thay vào đó, ủy thác viên (trustee) sẽ thu thập và bán tài sản không được miễn trừ của con nợ, và sử dụng số tiền thu được từ những tài sản đó để trả cho chủ nợ theo các quy định của Đạo luật Phá sản. Mặc dù một vụ việc phá sản cá nhân theo Chương 7 thường kết thúc bằng phán quyết miễn trừ, sự miễn trừ phá sản sẽ không phải là tuyệt đối và một số loại nợ nhất định sẽ không được xóa. Hơn nữa, sự miễn trừ do phá sản cũng không làm mất đi quyền thế chấp đối với tài sản. Continue reading

Tính năng chống sao chép đang bật. Vui lòng liên hệ người viết nếu có nhu cầu trích dẫn nội dung bài viết. Cảm ơn bạn.