CategoriesFIDICHợp Đồng Xây Dựng

Covid-19: Sự kiện bất khả kháng theo Hợp đồng xây dựng FIDIC

Tính đến thời điểm hiện tại, đại dịch Covid-19 đã trải qua nhiều chu kỳ bùng phát, được kiểm soát, ổn định và tái bùng phát ở Việt Nam, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như lĩnh vực xây dựng nói riêng. Mặc dù vậy, các đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 trước đây, nếu không kể đến những tác động mang tính tổng thể đến thị trường như biến động về giá, vẫn chưa cho thấy ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xây dựng như đợt bùng phát dịch bắt đầu từ giữa tháng 05/2021. Continue reading

Tính năng chống sao chép đang bật. Vui lòng liên hệ người viết nếu có nhu cầu trích dẫn nội dung bài viết. Cảm ơn bạn.